Sint-Janshof @ Europe
Sint-Janshof
Nekkerspoelstraat 358b
2800 Mechelen
+32 15 20 27 61
info@sint-janshof.be
In het Sint-Janshof zetten we graag in op internationalisering. We werken jaarlijks via eTwinning rond enkele thema's samen met andere Europese scholen. Op deze pagina vatten we graag onze activiteiten samen en brengen we verslag uit.

At Sint-Janshof we make time for international education. With eTwinning we work every year about several themes with other European schools. On this webpage we inform you about our projects and we report on them.
 
In onze school werken 2 eTwinning ambassadeurs: Ilse Delo en Inge De Cleyn. Je kan steeds bij hen terecht met je vragen via etwinning@sint-janshof.be. Ook leerkrachten van andere scholen mogen zeker contact opnemen.

At our school we have 2 eTwinning ambassadors: Ilse Delo and Inge De Cleyn. You can contact them with all your questions. Teachers from other schools can also contact us.